Item DetailsFind in Library
2013 zhong pian xiao shuo / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian xuan.2013中篇小说 / 人民文学出版社编辑部编选.
 
Author:  
Publisher:  
ISBN: 7020102425
Format: Books
Physical Description: 537 pages ;21 cm.
Subjects: Chinese fiction 21st century